eWay

Prejdite na EShop -> Pluginy -> Platby a potom kliknite na os_eway a upravte ho

 003

  • Režim EWay: Nastavte testovací režim, ak testujete systém a nastavíte ho na živý režim, keď začnete žiť.
  • ID zákazníka: Zadajte ID zákazníka, ktoré dostanete od spoločnosti EWay.
  • Použite CVN: Vyberte možnosť Áno, ak chcete, aby spoločnosť EWay skontrolovala platný kód karty CVV.
  • Poplatok za úhradu (Pevná čiastka): Zadajte pevnú čiastku poplatku za platbu.
  • Poplatok za úhradu (percentuálny podiel): Zadajte niekoľko percent podsúpravy ako poplatok za platbu.
  • Minimum Sub Total: Zadajte čiastkové množstvo objednávky, ktoré musí dosiahnuť, aby EWay bol dostupný ako platobný plugin. Nechajte ho 0, ak nechcete používať.
  • Skupiny zákazníkov: Zvoľte skupinu zákazníkov, aby ste Eway mohli byť k dispozícii zákazníkom z tejto skupiny zákazníkov. Nevyberajte žiadne skupiny, ak nechcete používať.
  • Daňová trieda: Vyberte si triedu daní pre doplnok platby.
  • Geo Zone: Zvoľte geografickú zónu pre platobný plugin.

Rychle správy